home icon ile ilgili görsel sonucu Prof. Dr. Özcan UZUN
Psikiyatri Uzmanı
 

 

PSİKİYATRİDE SIK KULLANILAN İLAÇLAR

 

I. Antidepresan ilaçlar

Depresyon çok sık görülen önemli bir hastalıktır. İsteksizlik, hayattan zevk almama, sinirlilik, uyku ve iştah bozukluğu gibi belirtileri vardır. Unutkanlık, yorgunluk, cinsel sorunlar, okul başarısında düşme, iş performansında azalma, aile içi geçimsizlik gibi durumlar da tabloya eşlik edebilir.

Antidepresan ilaçlar, depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlardır. Depresyonda beyinde serotonin, noradrenalin, dopamin maddeleri azalmıştır. Antidepresanlar bu maddelerin miktarını arttırarak etki gösterir.

1. Antidepresan ilaçlar beyinde bozulmuş olan dengeyi (serotonin, noradrenalin, dopamin..) yeniden sağlar.

2. Antidepresan ilaçların etkileri geç başlar (4-6 hafta sonra). Arada bir 1-2 ilaç alarak depresyondan kurtulmak mümkün değildir.

3. Antidepresan ilaçlar gelişigüzel bırakılmamalıdır. Kişi haftalar içinde tamamen iyileşse bile, antidepresan ilaca en az 6 ay devam edilmelidir.

4. Antidepresan ilaçlar bağımlılık yapmaz.

5. Antidepresan ilaçlar depresyon dışındaki durumlarda da faydalıdır: obsesif kompulsif bozukluk, panik bozukluğu, anksiyete bozukluğu ve sosyal fobi gibi.

Klasik antidepresanlar

 • Moklobemid (Aurorix)

 • Mianserin (Tolvon)

 • Trazodon (Desyrel)

 • Amitriptilin (Laroxyl)

 • Klomipramin (Anafranil)

 • İmipramin (Tofranil)

 • Opipramol (İnsidon, İnsomin) 

Yeni kuşak antidepresanlar

 • Sertralin (Lustral, Seralin, Selectra, Misol vd...)

 • Sitalopram (Cipram, Eslopram, Citol, Vodalex, Citara, vb...)

 • Paroksetin (Seroxat, Paxil, Paxera vd...)

 • Fluvoksamin (Faverin)

 • Fluoksetin (Prozac, Depreks, Zedprex, Fulsac, Florak, vd...)

 • Essitalopram (Cipralex, Secita, Eslorex, Citoles, vd...)

 • Venlafaksin (Efexor, Venegis, Veniba, vd...)

 • Milnacipran (İxel)

 • Reboksetin (Edronax)

 • Bupropiyon (Wellbutrin, Zyban) 

 • Tianeptin (Stablon)

 • Mirtazapin (Remeron, Zestat, Redepra, Mirtaron, vd...)

 • Agomelatin (Valdoxan)

 • Vortioksetin (Brintellix)

II. Antipsikotik ilaçlar

Antipsikotik ilaçların başlıca kullanım alanı şizofreni ve diğer psikotik bozukluklardır. Ayrıca, duygudurum (bipolar) bozukluk, psikotik belirtilerin eşlik ettiği veya dirençli depresyon, anksiyete bozuklukları gibi tablolarda da kullanılırlar. Şizofrenide temel bozukluk, beyinde dopamin fazlalığıdır.

Antipsikotik ilaçlar dopaminin beyindeki etkisini azaltarak etki gösterir. Antipsikotikler bağımlılık yapmaz, uyuşturucu değildir. Bazıları uyku ve sersemliğe yol açabilir. Klasik antipsikotik kullananlarda bazen kasılma, yerinde duramama; yeni kuşak antipsikotik alanlarda ise iştah artışına bağlı kilo alımı görülebilir.

Klasik antipsikotikler

 • Haloperidol (Norodol)

 • Klorpromazin (Largactil)

 • Pimozid (Nörofren)

 • Trifluoperazin (Stilizan)

 • Sülpirid (Sülpir, Meresa, Dogmatil)

 • Flufenazin (Prolixin)

 • Zuklopentiksol (Clopixol)

 • Flupentiksol (Fluanxol)

Yeni kuşak antipsikotikler

 • Risperidon (Risperdal)

 • Paliperidon (İnvega, Xeplion, Trevicta)

 • Olanzapin (Zyprexa, Ozaprin, Rexapin, vd...)

 • Ketiapin (Seroquel, Gyrex, Cedrina, Ketya, vd...)

 • Ziprasidon (Zeldox)

 • Aripiprazol (Abilify, Abizol, Aripa, vd...)

 • Risperidon (Risperdal Consta)

 • Klozapin (Leponex, Clonex)

 III. Anksiyolitik (kaygı giderici) ilaçlar

‘Müsekkin’ veya ‘sakinleştirici’ olarak bilinen ilaçlar bu gruptandır. Etkileri çabuk başlar. Bu ilaçlar kullanan kişide endişe ve huzursuzluğu azaltır, rahatlama hali meydana getirir. Çoğu yeşil reçete ile verilir. Yatkın kişilerde, tedavi amacı dışında, uzun süreli ve yüksek dozlarda kullanıldıklarında bağımlılık riski vardır (Psikiyatride bağımlılık riski olan tek ilaç grubu). Tedavi dozunda, uygun süreli kullanıldıklarında bağımlılık tehlikesi söz konusu değildir.

 • Diazepam (Diazem, Nervium, Spazmo-Valibrin)

 • Alprazolam (Xanax)

 • Buspiron (Buspon)

 • Klonazepam (Rivotril)

 • Lorazepam (Ativan)

 • Klordiazeposid (Librax, Librium, Klipaks)

 • Pregabalin (Perge, Lyrica vb..)

IV. Duygudurum düzenleyiciler

Bu ilaçlar aslında epilepsi (sara) tedavisinde kullanılır (Lityum dışındakiler). Ancak, psikiyatride de özellikle manik depresif hastalıkta da (iki uçlu mizaç bozukluğu veya bipolar bozukluk, dirençli depresyon) kullanılır. Söz konusu amaçla en sık kullanılan ilaç lityum adında bir tuzdur.

 • Lityum tuzu (Lithuril)

 • Karbamazepin (Tegretol, Karazepin, Teril, Karberol)

 • Valproat (Depakin, Convulex)

 • Lamotrijin (Lamictal)

 • Topiramat (Topamax)

 • Gabapentin (Neurontin)

V. Diğer ilaçlar

 • Özellikle antipsikotiklerin oluşturduğu hareket bozukluklarının azaltılmasında ve giderilmesinde kullanılan ilaçlar: Biperiden (Akineton)

 • Bunama (demans) tedavisinde: Memantin (Ebixa), Donepezil (Aricept, Doenza), Rivastigmin (Exelon), Galantamin (Reminyl)

 • Özellikle dikkat eksikliği olanlarda: Metilfenidat (Ritalin, Concerta)

 • Uyku artışı ile giden depresyonlarda antidepresanlara ek olarak: Modafinil (Modiodal, Modiwake vb...)

 • Sadece uyku ilacı olarak: Zopiklon (Imovane)

 • Erkeklerin sertleşme bozukluklarında: Sildenafil (Viagra, Levitra, Sildegra)